/

Nhân viên tuyển dụng

Hanoi, Vietnam

TAM DONG TAM INNOVATIVE SOLUTIONS JSC
 

Không đi theo lối tư duy và cách làm cũ, các giải pháp của Tâm Đồng Tâm được xây dựng và

chuyển giao cho khách hàng đều dựa trên sự sáng tạo của đội ngũ nhân viên, kết hợp với sự học

hỏi đúc rút kinh nghiệm từ thực tế thị trường. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng chỉ có tinh thần sáng

tạo mới tạo nên những giá trị đột phá cho khách hàng.

Blockchain, IoT, AI, BigData ...đang là những xu hướng công nghệ mới nhất mà công ty muốn chú trọng nghiên cứu, ứng dụng vào các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội, hướng tới mục tiêu chung phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực Y tế.
Chúng tôi đang tạo dựng riêng cho mình một mạng lưới hệ thống thông minh và chúng tôi có niềm tin mãnh liệt về một tương lai mà ở đó công nghệ lan tỏa khắp cộng đồng, kết nối mọi người vì sự phát triển lâu dài và bên vững toàn cầu

 

Không quan trọng bạn là ai, bạn có gì, chỉ cần bạn đam mê, nỗ lực, cống hiến,

VỚI CHÚNG TÔI, BẠN XỨNG ĐÁNG!

Website: https://tamdongtam.vn/

Địa điểm làm việc: Keangnam, Phạm Hùng, HN